Wszystko co powinieneś wiedzieć na temat ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomości

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami?

Do kogo skierowane jest iExpert - ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami? Polisa skierowana jest do pośredników w obrocie nieruchomości świadczących usługi na podstawie Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W przypadku kiedy pośrednik zatrudnia pracowników, którzy działają pod jego nadzorem, polisa obejmuje odpowiedzialność za szkody podwładnych. Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym wykonanie czynności pośrednika.

Jakie korzyści osiąga pośrednik z tytułu posiadania polisy?

Korzyści, które posiada pośrednik z tytułu polisy:

  1. w przypadku popełnionego przez przedsiębiorcę obrotu nieruchomości błędu lub zaniechania, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie osobom, którym pośrednik wyrządził szkodę;
  2. spełni ustawowy obowiązek, stanie się w oczach klientów osobą wiarygodną;

Jakie są ograniczenia i wyłączenia dotyczące obowiązkowej polisy? W niektórych przypadkach, których wykaz znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, zakład ubezpieczeniowy ograniczy zakres ochrony bądź ją wyłączy. Z perspektywy przedsiębiorcy świadczącego usługi pośrednictwa nieruchomości (więcej) warto zaopatrzyć się w dobrowolne ubezpieczenie nadwyżkowe, które będzie dopełnieniem polisy obowiązkowej.

Jakie korzyści otrzyma pośrednik dzięki posiadaniu polisy nadwyżkowej? OC nadwyżkowe stanowi dodatkową kwotę ubezpieczenia, jeśli suma gwarancyjna w obowiązkowej polisie okaże się niewystarczająca. Polisa uzupełniająca rozszerzy ochronę w zakresie doradztwa, a także opracowywania ekspertyz na rynku nieruchomości. Pośrednik ma możliwość określenia sum gwarancyjnych, może rozłożyć płatności za polisę na raty, całość procedury nabycia polisy odbywa się elektronicznie.